Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

Rina
1126 c78e 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajdeg jdeg
Rina
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajdeg jdeg
Sponsored post
feedback2020-admin
Rina
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viajdeg jdeg
Rina
A że Pan Bóg ją stworzył, 
a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki 
i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, 
i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, 
i uśmiech i łza…
I anioł i demon, 
i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, 
i przepaść bez dna.
Początek i koniec – kobieta – to ja.
— Julian Tuwim
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajdeg jdeg
Rina
2697 fe2d 0
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
Rina
3311 b058 0
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
Rina
0142 3ac7 0
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
Rina
Reposted frombluuu bluuu viajdeg jdeg
Rina
7105 678a 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajdeg jdeg
Rina
3664 b9f8 0
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
Rina
8130 8641 0
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
Rina
Reposted frombluuu bluuu viajdeg jdeg
Rina
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viajdeg jdeg
Rina
7864 8a03 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajdeg jdeg
Rina
8319 c7bc 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajdeg jdeg
Rina
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajdeg jdeg
Rina
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viajdeg jdeg
Rina
Jeśli człowiek nie ryzykuje, to nic w jego życiu się nie zmienia.
— Alexandra Bracken
Reposted frommefir mefir viajdeg jdeg
Rina
5134 fc6c 0
Reposted fromcalifornia-love california-love viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...