Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

Rina
4315 a217 0
Reposted fromlovemyself lovemyself viajdeg jdeg
Rina
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu viajdeg jdeg
Rina
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Reposted frompesy pesy viajdeg jdeg
Rina
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viajdeg jdeg
Rina
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viajdeg jdeg
Rina
Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia.
— A.Osiecka do J.Przybory - Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromosaki osaki viajdeg jdeg

March 31 2015

Rina
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromborn2die born2die viaheks heks
Rina
8458 a482 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2015

Rina
6859 5f4f 0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajdeg jdeg
Rina
Elementy rzeczywistości, wszystkie razem i każdy z osobna, wydawały mi się bez sensu tak długo, dopóki ich nie powiążę osobiście w jakąś rozsądną całość. Świat składał się na razie z kawałków bez znaczenia, które należało dopiero pozszywać, żeby nie tylko całość miała swój sens, ale i nadała go poszczególnym częściom. Zaczynałem właśnie żyć, a przecież nie mogłem żyć bez sensu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromirresponsible irresponsible viacytaty cytaty
Rina
Najtrudniej widzieć słońce
Wierzyć w słońce
I nie czuć ciepła
— poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajdeg jdeg

March 29 2015

Rina
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne
— Lisa Unger - Kruche więzi
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
Rina
0216 9e9d 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Rina
0389 4c56 0
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vianothingmore nothingmore
Rina
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma wydarzyć się w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
Rina
Są w życiu spotkania nieuniknione.
— Michał Choromański
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
Rina
6089 fce4 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianienasycenie nienasycenie

March 26 2015

Rina
2325 165c 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadgirl badgirl
Rina
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viacytaty cytaty

March 24 2015

Rina
1786 8244 0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl